آزمون های مشاوره ای
آزمون های مشاوره ای
آزمون های مشاوره ای
1
آزمون های مشاوره ای
6
آزمون های مشاوره ای
آزمون های مشاوره ای
اخرین اخبار

دانش آموزان جدید به سال تحصیلی 1400-1401 خوش آمدید

دانش آموزان جدید به سال تحصیلی 1400-1401 خوش آمدید

اخرین اخبار

پیش ثبت نام اغاز شد

پیش ثبت نام دبیرستان رشد در پایه هفتم آغاز شد.
دانش آموزان پایه هفتم که تمایل به ادامه تحصیل در دبیرستان رشد را دارند همه روزه (بجز پنج شنبه و جمعه) از روز دوشنبه مورخ ۹۹/۴/۹ تا روز چهارشنبه مورخ۹۹/۴/۱۸ از ساعت ۸ تا ۱۲ با مراجعه به دبیرستان میتوانند پیش ثبت نام خود را انجام دهند.
آدرس: امرآباد، میدان دانشجو، ۱۶ متری مدنی، کوچه جنت، مجتمع آموزشی امام حسین، دبیرستان رشد

اخرین اخبار
2

ریاضی هفتم فصل 9 احتمال

ریاضی هفتم فصل 9 احتمال

اخرین اخبار
5

ریاضی هفتم فصل 9 آمار

ریاضی هفتم فصل 9 آمار