آموزش هوش مصنوعی
اخرین اخبار

ریاضی نهم فصل ۶ جلسه اول آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل ۶ جلسه اول آقای ابراهیم پور  

اخرین اخبار
3

ریاضی هفتم فصل ۷ جذر جلسه اول و دوم

ریاضی هفتم فصل ۷ جذر جلسه اول

اخرین اخبار
2

علوم هشتم تکرارفصل ۹ قسمت اول

علوم هشتم تکرارفصل ۹ قسمت اول

اخرین اخبار

اطلاعات بیشتر ریاضی هشتم آمار و احتمال آقای فارسی

اطلاعات بیشتر ریاضی هشتم آمار و احتمال آقای فارسی

اخرین اخبار
1

فیلم آموزش تکمیلی توانها پایه هفتم

فیلم آموزش تکمیلی توانها

اخرین اخبار

پاور پوینت آموزش قرآن نهم

پاور پوینت آموزش قرآن درس نهم جلسه ۲ پاور پوینت آموزش قرآن درس نهم جلسه ۱ درس هشتم جلسه ۱ درس هشتم جلسه ۲

اخرین اخبار

تکمیلی حجمها ریاضی نهم

تکمیلی حجمها ریاضی نهم

اخرین اخبار
1

علوم تجربی پایه هشتم

این آموزش شامل دوبخش است

اخرین اخبار

فارسی پایه نهم درس ۱۴

فارسی پایه نهم درس ۱۴ شامل ۳بخش است به ادامه مطلب بروید

اخرین اخبار
1

زبان نهم جلسه اول کلمات اصلی و فرعی درس ۵(سه جلسه)

زبان نهم جلسه اول کلمات اصلی و فرعی درس ۵(سه جلسه)